W ramach naszej działalności, Instytut Myśli Europejskiej „Populum liberum” aktywnie dąży do przekształcania społeczeństwa poprzez przykład i inicjowanie debaty społecznej. Inspirujemy do działań na rzecz zrównoważonego świata, koncentrując się na adresowaniu przykładowych trendów globalnych w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz realizacji celów SDG (Sustainable Development Goals) i kryteriów społecznej odpowiedzialności biznesu (ESG, Environmental, Social and Corporate Governance).

Naszym celem jest nie tylko podniesienie świadomości społeczeństwa, ale także aktywne zaangażowanie jednostek w kształtowanie przyszłości zrównoważonego świata. Realizujemy to poprzez organizację, a także uczestnictwo w debatach społecznych, konferencjach oraz seminariach, które umożliwiają wymianę myśli i doświadczeń. Podejmujemy również wyzwania związane z aktualnymi trendami globalnymi, skupiając się na obszarach zrównoważonego rozwoju.
Dążymy do wspomnianego ekorozwoju, integrując w innowacje i odpowiedzialność we wszystkich aspektach życia społecznego. Nasza praca obejmuje gospodarkę, społeczeństwo i środowisko naturalne. Popieramy ideę gospodarki obiegu zamkniętego, promujemy zrównoważoną energię, wspieramy proces cyfryzacji, w tym rozwój sztucznej inteligencji, promujemy bio ekonomię oraz rozwijamy odporność społeczeństw na zmiany i zagrożenia.

 

Szczycimy się podjętą przez nas coroczną organizacją kompleksowego cyklu szkoleń o nazwie “Sustainability Leadership Academy” (SLA), które kierowane jest do osób chętnych zmieniać świat na lepsze.
Relacja z ostatniej, trzeciej już edycji przedstawiamy po lewej.
Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach!

 

Bieżące informacje dostępne na www.fime.pl