Ruch Lions to aktualnie ponad 1.4 mln osób

Łączy osoby, które ofiarowują ochotniczą służbę, zaangażowanie społeczne i międzynarodową współpracę.

Idea powstała ponad 100 lat temu, w 1917 roku. Wtedy właśnie Melvin Jones, biznesman z Chicago, postanowił wraz z zaprzyjaźnionymi członkami klubu biznesowego, zacząć pomagać innym. Pierwsze stowarzyszenie miało nazwę Association of Lions Clubs (aktualnie to Lions CLubs International).

Od tego czasu mottem przewodnim ruchu jest "We Serve" (ang. Służymy).

Obszary działalności

Kodeks Etyczny Liona

  • Udowodnię swoim postępowaniem, że zasługuję na swój sukces.
  • Nie będę czerpać korzyści z niesprawiedliwie osiągniętej przewagi oraz wątpliwego moralnie zachowania.
  • Budując swoją pozycję nie mogę szkodzić innym. Będą lojalny wobec siebie oraz tych, z którymi współpracuję i dla których pracuję.
  • Mając wątpliwości co do uczciwości i słuszności mojego postępowania wobec innych, będę je rozstrzygać na swoją niekorzyść.
  • Przyjaźń będę uważać za wartość samą w sobie, kierując się zasadą, że prawdziwa przyjaźń nie żąda niczego w zamian.
  • Zawsze będę pamiętać o swoich obowiązkach wobec narodu, państwa oraz społeczności, wśród której żyję, poświęcając im lojalnie i dobrowolnie swój czas, pracę i środki.
  • Okażę pomoc i współczucie tym, którzy cierpią, wspierając moralnie i materialnie słabszych i potrzebujących.
  • Będę umiarkowany w krytyce, a hojny w pochwałach – tak by budować, a nie niszczyć.